24ekc_logo ukf_big

5-9 May, 2011 Ukrainian National Team will participate in 24 European Kendo Championships, which will be held in Gdynia, Poland.

National Team
Junior:
Egor Omelchenko (Donetsk)

Ladies:
Daria Breslavets (Kharkov)
Natalia Kalinichenko (Lvov)
Anastasiya Laschenko (Sevastopol)

Men:
Alexander Chayka (Donetsk)
Kostyantyn Stryzhychenko (Kharkov)
Oleg Trishin (Donetsk)
Artem Klizub (Kharkov)
Sergiy Gladysh (Kiev)
Vladimir Derid (Donetsk)
Alexander Konstantinov (Charkassy)
Sergiy Kuznetsov (Dnepropetrovsk)